Klaver 5 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Klaver 5, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/nieuwsbrief op de website aan Klaver 5 verstrekt. Dit is ook van toepassing wanneer u reageert op een blog bericht of een foto.
 
 
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
 
Uw naam
 
Uw mailadres
 
Uw website
 
WAAROM Klaver 5 DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
 
Klaver 5 verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien. Daarnaast kan Klaver 5 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 
Uw mailadres word geregistreerd, wanneer u reageert op een bericht of foto. Dit als spambeveiliging. Deze gegevens worden niet gebruikt voor een eventuele nieuwsbrief, tenzij u daar zelf toestemming voor verleent.
 
In sommige gevallen deelt u vrijwillig andere adres gegevens, wanneer u gebruik wilt maken van bepaalde diensten en/of aanmeldingen (modeshows).
 
HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
 
Klaver 5 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.
 
WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
 
Klaver 5 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Ook gebruikt Klaver 5 Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Klaver 5. Klaver 5 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGING
 
Klaver 5 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.